Gitek Business Intelligence

Fra data til beslutningsgrunnlag

Gitek BI er en rekke rapporteringsmoduler som gir deg innsikt i den daglige driften. Rapporteringen er basert på en rekke datakilder som Gitek BI importerer og aggrerer for å kunne gi deg et godt beslutningsgrunnlaget i tillegg til oversikt over driften din. Presentasjoner kan skreddersys for ditt behov og vises på web samt håndholdte enheter. Rapporter kan også eksporteres til en rekke formater som igjen kan deles.

Gitek BI importerer fra kilder som Excel, Big Data, skytjenester, flatfiler, interne systemer og flere. Har du tilgang på dataene, så kan de importeres inn i Gitek BI for analyse og aggregering. Vi implementer stadig nye importeringsformater.

 Excel

 Cloud

SQL

API

CSV

Skjemaregistrering

Database

 ADO

Streaming

HR & Lønn

Websider

CRM

Bestill en demo

 Få en introduksjon av Gitek Business Intelligence ved å sende oss en henvendelse.