Gitek leverer både enkeltløsninger og pakkeløsninger som gjør det mulig for deg å utnytte hele informasjonskjeden

Gitek Business Intelligence

Samle alle dine data i Gitek Business Insight. Alle Giteks produkter er kompatible med vårt kjerneprodukt.

Gitek Form

Opprett kundeundersøkelser, internkontroller og sjekk av driftstall. Vi kan også importere data automatisk.

Gitek Feedback

Utfør undersøkelser i sanntid og få resultatet presentert direkte inn i Gitek Business Insight.

Gitek HRM

I Gitek HRM får du enkelt oversikt over hele din organisasjon. Opprett brukere og knytt disse til organisasjonen. Alle våre produkter kan kobles opp mot deres organisasjonsstruktur.

Gitek Task Manager

Hjelper deg med å sette opp ukeplan og timeplan for din organisasjon.

Gitek Skill Mapping

Hjelper deg med å få oversikt over ulik kompetanse innenfor din organisasjon.

Finn løsningen som passer perfekt for deg!

Kontakt oss