Business Intelligence i utvikling

  • On 30. april 2019
Business Intelligence er IT bransjens raskest voksende område. Ikke uten grunn, ettersom virksomheter i dag innehar større datamengder enn noensinne. PWC anslår at hele 75% av dagens virksomheter ikke har kunnskap eller systemer for å dra nytte av disse dataene. Business Intelligence er et teknologisk verktøy som avdekker og identifiserer nøkkeltall. På den måten kan […]
Read More

Hvorfor Business Intelligence?

  • On 25. april 2019
En del av å drive en vellykket virksomhet har alltid handlet om intuisjon og evnen til å reflektere over informasjon og data. Men er dataene representative for beslutningen som skal fattes? Med Business Intelligence elimineres uromomenter knyttet til gjetting og antagelser, og beslutninger forankres i faktabasert datagrunnlag. En beslutning kan medføre store konsekvenser for virksomhetens […]
Read More

Ny medarbeider i Gitek

  • On 8. april 2019
Vi ønsker vår nye Markedsansvarlig og prosjektleder Glenn Sørlunden Dinh velkommen til Gitek. Glenn har bakgrunn som kommunikasjonsansvarlig i kommunal sektor og har bidratt som kommunikasjonsrådgiver i flere prosjekter for privat næringsliv. 27-åringen har utdannelse fra NTNU med spesialisering innenfor digital kommunikasjon og markedsføring. – Jeg har førstehånds erfaring med hvor vanskelig det kan være […]
Read More