Hvorfor Business Intelligence?

  • On 25. april 2019

En del av å drive en vellykket virksomhet har alltid handlet om intuisjon og evnen til å reflektere over informasjon og data. Men er dataene representative for beslutningen som skal fattes? Med Business Intelligence elimineres uromomenter knyttet til gjetting og antagelser, og beslutninger forankres i faktabasert datagrunnlag.

En beslutning kan medføre store konsekvenser for virksomhetens videre utvikling og daglige drift. Så hvordan kan Business Intelligence bidra til rasjonelle beslutninger, smidigere arbeidsprosess og økt produktivitet?

Full kontroll helt selv

En normal praksis har vært å outsource forretningsanalyse for å avdekke kritiske faktorer ved virksomhetens drift. Selv om det fremdeles ligger stor verdi i en forretningsanalytikers arbeid har Business Intelligence gjort denne jobben mer autonom og smidig. Uavhengig av bransje, kan en Business Intelligence-programvare gi akkurat samme informasjon umiddelbart på alle enheter – Det har aldri vært enklere å få tilgang til nøkkelindikatorer, rapporter og bedriftsdata.

En normal praksis har vært å outsource forretningsanalyse for å avdekke kritiske faktorer ved virksomhetens drift. Selv om det fremdeles ligger stor verdi i en forretningsanalytikers arbeid har Business Intelligence gjort denne jobben mer autonom og smidig. Uavhengig av bransje, kan en Business Intelligence-programvare gi akkurat samme informasjon umiddelbart på alle enheter – Det har aldri vært enklere å få tilgang til nøkkelindikatorer, rapporter og bedriftsdata.

Hvordan fungerer et slikt system?

Ved hjelp av avansert programvare og analysemetoder, samles, analyseres og visualiserer relevante Key Performance Indicators, KPI, fra virksomheters ulike enheter. Med et slikt datagrunnlag kan ledelsen oppdage unødige kostnader, flaskehalser, nedetid, og finne nye muligheter gjennom hele organisasjonen. I tillegg kan linjeledere og medarbeidere i sanntid se enhetens resultat.

Et slikt system er spesielt verdifullt for virksomheter som samler inn store datamengder, men som opererer med flere analyse systemer, savner en sentralisert løsning, eller som ikke har en strukturert måte for å benytte virksomhetenes data.

En investering i et system uavhengig av infrastruktur som blir utdatert

I konkurranse med det globalt markedet må ledelsen være i stand til å ha kontroll over egen virksomhet, noe som krever grundig analyse av innsikt. Å investere i et system som gjør nettopp dette, vil lønne seg for å være konkurransedyktig og drive veksten som ellers ville vært uoppnåelig.

Gitek AS hjelper hjelper noen av landets største virksomheter

Gitek AS er en av landets ledende aktører innen innhenting og visualisering av data. Vår ambisjon er å levere løsningene som øker effektiviteten og reduserer risikoen når en beslutning skal fattes – Dette gjør vi ved å presentere intuitive sanntidsrapporter.

Gitek leverer dashboard-løsninger hvor analysert data visualiseres for bruker av systemet. Med en slik oversikt kan virksomheter identifiserer datakilder som er av betydning for virksomhetens utvikling. Dette kan være kostnadsbesparelser, risikoer eller muligheter.

Med Giteks Business Intelligence får du topp moderne digitale dashboard med topp brukeropplevelse og raske dynamiske sider for alle dine enheter – desktop, tablet og mobil. Rapporter kan spesialtilpasses og eksporteres i mange formater.

Som spesialister på løsninger innenfor Business Intelligence, har vi mange års erfaring med innsamling og rapportering av driftstall for bedriftsledere. Dette gir selskaper det beste beslutningsgrunnlag for daglig drift. God oversikt = godt beslutningsgrunnlag.

0 Comments