Embedded Analytics, hvordan fungerer det?

  • On 28. mai 2019
Å punche resultater og andre driftstall i regneark er gammeldags, uoversiktlig og ikke minst lite effektivt. Embedded Analytics løser dette ved å automatisere prosessen – en nødvendighet for å holde tritt i dagens tempo. En kan si at Embedded Analytics tilføyer eksisterende systemer evnen til å analysere og visualisere data. Gitek AS henter data gjennom […]
Read More

Ta eierskap til dine data

  • On 21. mai 2019
Som en del av Gitek AS strategi mot å tilby både eksisterende og nye kunder faglig relevant innhold, har vi nå produsert en rekke filmer og artikler. Business Intelligence er IT-bransjens raskest voksende område av èn grunn, det gir beslutningstaker i en virksomhet kvalifisert grunnlag til å fatte de beste valgene. Beslutningstakerne har ikke lenger […]
Read More

Avissak om Gitek AS

  • On 20. mai 2019
Oppland ArbeiderbladAv Trude Dale Publisert: 05. mai 2019, kl. 05:00 – Vi har lav profil, men store kunder. De er vårt sannhetsvitne på at vi har gode løsninger, sier daglig leder Per Olav Vorpenes, og viser til at Coop og Norstat er to av de største kundene. I mange år har firmaet holdt hus på Høgskolen […]
Read More

Alt du trenger èt sted

  • On 14. mai 2019
Store mengder rådata er i seg selv verdiløse. Det er først når rådataene blir strukturert, analysert og visualisert, at verdien av disse dataene kommer til syne. Gitek Business Intelligence er ledende innen akkurat dette, og hjelper virksomheter i alle størrelser med å redusere usikkerhet i beslutninger som skal fattes, overvåke trender i markedet, eller effektivisere […]
Read More

Informasjonssikkerhet på toppnivå

  • On 3. mai 2019
Gitek AS representerer en av landets ledende aktører innen Business Intelligence. Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og vi skal i dette innlegget beskrive hvordan vi ivaretar sikkerheten. Informasjonssikkerhet sikter mot de tiltak som er iverksatt for å verne om virksomhetskritiske data. Gode rutiner og systemer for informasjonssikkerhet er nødvendig for å forebygge uønskede hendelse. En […]
Read More