Slik sikrer vi dataene

  • On 28. februar 2020
Gitek AS representerer en landets ledende aktør innen Business Intelligence. Med det følger et stort ansvar for informasjonssikkerhet. Vi vil i dette innlegget beskrive noen av tiltakene Gitek gjør for å ivareta informasjonssikkerheten mot uønskede hendelser som nedetid, lekkasje, kriminalitet eller sabotasje. Interne rutiner for informasjonssikkerhet og sikkerhetsprotokoller  Gitek gjennomfører årlig intern revisjon av informasjonssikkerhet […]
Read More

“viktigheten av høyere oppløsning på dataen gjør det mer interessant for hele organisasjonen”

  • On 17. februar 2020
Gitek har tidligere uttalt seg om at høyere oppløsning på dataene vil bli vektlagt i 2020. Med høyere oppløsning menes hvor hyppig data blir avlest, aggregert og visualisert i systemet. Dette kan være salgstall, besøkstall, produksjonsdata, med mer.  På mange måter kan en si at oppløsningen på data er bransjespesifikk. I enkelte bransjer kreves det […]
Read More

Slik sammenstilles mengder av data til lesbar informasjon

  • On 4. februar 2020
For kunde har Gitek AS utviklet en ny funksjon, KPI-motoren. KPI-motoren er plassert mellom databasen og grensesnittet å fungerer som et filter. Det er her data blir aggregert og interessepunkter blir målt. La oss si at en virksomhet samler inn data fra ulike kilder, dette kan være alt fra omsetningstall og spørreskjema, til målinger av temperatur […]
Read More

Hvordan blir Business intelligence i 2020

  • On 6. januar 2020
I skrivende stund er 2019 lagt bak oss og vi har tatt fatt på et nytt år – 2020. Som en av Norges ledende aktører innen Business Intelligence blir 2020 et spennende år og vi skal nå si hvorfor.  Business Intelligence  Business Intelligence er IT bransjens raskest voksende område. En samlebetegnelse for systemer som samler […]
Read More

Gitek tester Googles rammeverk for mobilutvikling, Flutter

  • On 12. november 2019
På forespørsel fra kunde tester Gitek nå med rammeverket Flutter for mobilprogrammering.  Flutter er en Open Source-pakke fra Google som er utviklet for å bygge apper til mobil.  Det er alltid spennende å prøve noe nytt. Vi har gode erfaringer med Flutter som vi ser at spiller godt på lag med løsningene vi allerede har, […]
Read More

Et bransjeledende system

  • On 6. november 2019
Gitek AS søker en eller flere aktører til pilotprosjekt innen industriell virksomhet. Som systemleverandør ser Gitek AS et stort potensialet for større grad av datadreven bedriftsledelse i norsk industri. Hensikten med et pilotprosjekt er å sammen med en eller flere industrielle aktører lage et bransjeledende system for rapportering og sammenstilling av data. Vil din virksomhet […]
Read More

Ny funksjonalitet

  • On 1. oktober 2019
På etterspørsel fra en av våre samarbeidspartnere har Gitek implementert Singel sign-on (SSO) via Azure Active Directory. Singel sign-on Fordelen med Singel sign-on er at brukere av systemet kun forholder seg til èn innlogging, dette med egen jobbmail og tilhørende passord. Når brukeren autentiserer seg via Gitek sin loginportal vil brukeren både bli logget inn […]
Read More

Ny funksjonalitet rulles snart ut!

  • On 10. juli 2019
Brukeropplevelse står i fokus da våre dyktige utviklere utvikler funksjonaliteter i Gitek BI. Derfor ruller vi nå ut en ny funksjon – Changelog.  Changelog er utviklet slik at admin-brukere i Gitek BI, til en hver tid skal kunne orientere seg om nye endringer og funksjoner som er lagt inn i systemet for å optimalisere og […]
Read More

Gitek BI åpner nå for integrering med Microbizz!

  • On 27. juni 2019
For en av våre kunder har vi nå gjort det mulig å integrere Gitek BI med Microbizz. Micorbizz benyttes av kunde til å digitaliserer arbeidsflyt, håndtere oppgaver i forbindelse med reise og skiftordninger. – Det vi har gjort er at kunden kan registrere data i Gitek BI, som igjen oppdaterer Microbizz. På den måten slipper […]
Read More

Gitek 2.0

  • On 25. juni 2019
For virksomheter og organisasjoner er implementering av ny programvare ofte forbundet med høye kostnader i forbindelse med investering og opplæring. Det er ikke uvanlig at virksomheter tviholder på eldre og utdaterte løsninger fordi det fungerer, ikke optimalt, men det fungerer. Men, kan argumenter som høye opplæringskostnader rettferdiggjøre det å ikke ta i bruk nye IT-løsninger, […]
Read More