Ta eierskap til dine data

  • On 21. mai 2019
Som en del av Gitek AS strategi mot å tilby både eksisterende og nye kunder faglig relevant innhold, har vi nå produsert en rekke filmer og artikler. Business Intelligence er IT-bransjens raskest voksende område av èn grunn, det gir beslutningstaker i en virksomhet kvalifisert grunnlag til å fatte de beste valgene. Beslutningstakerne har ikke lenger […]
Read More

Avissak om Gitek AS

  • On 20. mai 2019
Oppland ArbeiderbladAv Trude Dale Publisert: 05. mai 2019, kl. 05:00 – Vi har lav profil, men store kunder. De er vårt sannhetsvitne på at vi har gode løsninger, sier daglig leder Per Olav Vorpenes, og viser til at Coop og Norstat er to av de største kundene. I mange år har firmaet holdt hus på Høgskolen […]
Read More

Alt du trenger èt sted

  • On 14. mai 2019
Store mengder rådata er i seg selv verdiløse. Det er først når rådataene blir strukturert, analysert og visualisert, at verdien av disse dataene kommer til syne. Gitek Business Intelligence er ledende innen akkurat dette, og hjelper virksomheter i alle størrelser med å redusere usikkerhet i beslutninger som skal fattes, overvåke trender i markedet, eller effektivisere […]
Read More

Informasjonssikkerhet på toppnivå

  • On 3. mai 2019
Gitek AS representerer en av landets ledende aktører innen Business Intelligence. Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og vi skal i dette innlegget beskrive hvordan vi ivaretar sikkerheten. Informasjonssikkerhet sikter mot de tiltak som er iverksatt for å verne om virksomhetskritiske data. Gode rutiner og systemer for informasjonssikkerhet er nødvendig for å forebygge uønskede hendelse. En […]
Read More

Business Intelligence i utvikling

  • On 30. april 2019
Business Intelligence er IT bransjens raskest voksende område. Ikke uten grunn, ettersom virksomheter i dag innehar større datamengder enn noensinne. PWC anslår at hele 75% av dagens virksomheter ikke har kunnskap eller systemer for å dra nytte av disse dataene. Business Intelligence er et teknologisk verktøy som avdekker og identifiserer nøkkeltall. På den måten kan […]
Read More

Hvorfor Business Intelligence?

  • On 25. april 2019
En del av å drive en vellykket virksomhet har alltid handlet om intuisjon og evnen til å reflektere over informasjon og data. Men er dataene representative for beslutningen som skal fattes? Med Business Intelligence elimineres uromomenter knyttet til gjetting og antagelser, og beslutninger forankres i faktabasert datagrunnlag. En beslutning kan medføre store konsekvenser for virksomhetens […]
Read More

Ny medarbeider i Gitek

  • On 8. april 2019
Vi ønsker vår nye Markedsansvarlig og prosjektleder Glenn Sørlunden Dinh velkommen til Gitek. Glenn har bakgrunn som kommunikasjonsansvarlig i kommunal sektor og har bidratt som kommunikasjonsrådgiver i flere prosjekter for privat næringsliv. 27-åringen har utdannelse fra NTNU med spesialisering innenfor digital kommunikasjon og markedsføring. – Jeg har førstehånds erfaring med hvor vanskelig det kan være […]
Read More

Spirende samarbeid

  • On 10. januar 2018
Gitek kan annonsere at vi utvider samarbeidet vårt med Skogfrøverket. Gitek leverer i dag ordreløsning for Skogfrøverket og i 2018 utvider vi våre tjenester til å inkludere webløsning for å håndtere frø. Målet med leveransen er å modernisere og effektivisere drift hos Skogfrøverket når det kommer til oppgaver som frøregistrering, frøanalyser og lageroversikt. Leveranse vil […]
Read More